ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ :Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση


Το κτήμα «Όγκιον» δέχεται φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων για πρακτική άσκηση. Παρέχεται η διαμονή τους στο κτήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Νικόλαος Τσίτσος
Τηλέφωνο: 210-5541060, 6974813302
Εmail: ktima@ogion.gr
Διαδίκτυο: www.ogion.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστείδου 22, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα, Ελλάς.