ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ :Δένδρα

Δένδρα


ΟΝΟΜΑ ΔΕΝΤΡΟΥ ΗΛΙΚΙΑ (έτη) ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κωνσταντιναπιδιά 80   τέλος Μαίου
Κριθαραπιδιά 90   15-30 Ιουνίου
Κόκκινη κοντούλα 120   15-30 Ιουνίου
Πρωιμαπιδιά 120   Ιούλιος
Μαυραπιδιά 130   Ιούλιος
Ξυναπιδιά 130   Ιούλιος
Κοντούλα 130   τέλη Ιουλίου
Βουτυραπιδιά 130   Αύγουστος
Ζαχαραπιδιά 130   Αύγουστος
Βασιλαπιδιά 130   Αύγουστος
Κοκκιναπιδιά 130   Αύγουστος
Μοσχαπιδιά 130   Αύγουστος
Μπουχαπιδιά (μπούχες) 130   Αύγουστος
Κιχραπιδιά 130   Αύγουστος
Καμπαναπιδιά 130   Σεπτέμβριος
Κολοκυθαπιδιά 130   Σεπτέμβριος
Σκυλαπιδιά 130   τέλη Σεπτέμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου
Κουλουραπιδιά 130   Νοέμβρης - Δεκέμβρης
Ελιές (ελαιοπαραγωγής) 130    
Ελιές (βρώσιμες) 130    
Άγρια σπαράγγια      
Κορβελοσυκιά 130   Αύγουστος - Σεπτέμβριος
Τσαπελοσυκιά 120   Αύγουστος - Σεπτέμβριος
Μαυροσυκιά     Αύγουστος - Σεπτέμβριος
Μελισσοσυκιά     Αύγουστος - Σεπτέμβριος
Μηλιά (βανίλια) 120    
Κυδωνιά     Οκτώβριος -Νοέμβριος
Βερυκοκιά      
Δαμασκηνιά      
Αμυγδαλιά 90    
Καρυδιά      
Ροδιά      
Κλήματα 200   Ιούλιος - Αύγουστος, Σεπτέμβρης - Οκτώβρης